2022 – Fortsatt preget av endringer og nye muligheter

Vi står fremfor Julen og straks er et år omme og et nytt år står fram for oss. Interim Norge AS har også i 2022 erfart at forandringer i større grad synes å være en fremtredende del av hverdagen for året som er gått.

De fleste virksomheter som vi har relasjoner til, har fått endret sin hverdag i 2022. Dette har sin hovedårsak i fremveksten av geopolitiske forandringer og utfordringer, økt inflasjon, krigen i Ukraina, samt energikrisen i Europa. Man ser også fortsatte utfordringer med forsyningslinjene til komponenter og produserte varer som henger igjen etter pandemien.

Trender – behov for handlingsrom og fleksibilitet i virksomhetsledelsen.

Situasjonen fordrer en dynamisk tilnærming av driften for virksomheter i privat og offentlig sektor. Trenden fra pandemi -årene 2020 og 2021 fortsetter når virksomhetene ser etter nye muligheter og markeder samt tilpasning til en ny hverdag og virkelighet. Dette gjenspeiles i søken for fleksible leder-løsninger som kan gi virksomhetene større handlingsrom, kontinuitet og redusert risiko. Fra vårt ståsted ser vi en økning i etterspørsel av å leie inn en operativ interimleder både til restrukturering, men også i innledende faser av et utviklingsprosjekt eller virksomhetsendring. Dette vurderes som et risiko-reduserende alternativ fremfor for å gå inn for mer økonomiske forpliktende faste ansettelser.

God Jul & Godt Nytt År.

En `ting` som synes fremdeles å stå ved lag, er at julen kommer og feires i Norge. Interim Norge AS vil ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år og takke virksomheter og interimledere for et godt samarbeid i året som er gått. Vi håper at samarbeidet med Interim Norge AS har lagt et solid grunnlag for videre samarbeid i å løse de mange utfordringer din virksomhet kan møte i året som kommer med våre erfarne og høyt kompetente interimledere.

Beste hilsener fra oss i Interim Norge AS

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.