Julehilsen 2021 Interim Norge

Vi står fremfor Julen og straks er et år omme og et nytt år står fram for oss. Interim Norge AS har også i 2022 erfart at forandringer i større grad synes å være en fremtredende del av hverdagen for året som er gått.

De fleste virksomheter som vi har relasjoner til, har fått endret sin hverdag i 2022. Dette har sin hovedårsak i fremveksten av geopolitiske forandringer og utfordringer, økt inflasjon, krigen i Ukraina, samt energikrisen i Europa. Man ser også fortsatte utfordringer med forsyningslinjene til komponenter og produserte varer som henger igjen etter pandemien.

Trender – behov for handlingsrom og fleksibilitet i virksomhetsledelsen.

Situasjonen fordrer en dynamisk tilnærming av driften for virksomheter i privat og offentlig sektor. Trenden fra pandemi -årene 2020 og 2021 fortsetter når virksomhetene ser etter nye muligheter og markeder samt tilpasning til en ny hverdag og virkelighet. Dette gjenspeiles i søken for fleksible leder-løsninger som kan gi virksomhetene større handlingsrom, kontinuitet og redusert risiko. Fra vårt ståsted ser vi en økning i etterspørsel av å leie inn en operativ interimleder både til restrukturering, men også i innledende faser av et utviklingsprosjekt eller virksomhetsendring. Dette vurderes som et risiko-reduserende alternativ fremfor for å gå inn for mer økonomiske forpliktende faste ansettelser.

God Jul & Godt Nytt År.

En `ting` som synes fremdeles å stå ved lag, er at julen kommer og feires i Norge. Interim Norge AS vil ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år og takke virksomheter og interimledere for et godt samarbeid i året som er gått. Vi håper at samarbeidet med Interim Norge AS har lagt et solid grunnlag for videre samarbeid i å løse de mange utfordringer din virksomhet kan møte i året som kommer med våre erfarne og høyt kompetente interimledere.

Beste hilsener fra oss i Interim Norge AS