storinget offentlig bygning

En guide til hvordan kommunal sektor får raskt tilgang på interimledere

Interimledelse har blitt populært i offentlig sektor. Se hvordan kommuner og etater går frem for å få raskt tilgang på en overkvalifisert interimleder.

Utfordringer som raskt trenger en løsning?

Opplever du sviktende resultater, er i en krisesituasjon, har fravær i ledelsen eller må gjøre lite populære beslutninger….. Vi ser en sterk økning av etterspørselen etter interimledere i offentlig sektor. En interimleder er spesialisert og kan raskt gå inn og gjøre nødvendige snuoperasjoner…

Dynamisk innkjøpsordning – Raskt og enkelt

Bedrifter som søker etter interimledere har ofte et akutt behov. Dette gjelder også offentlig forvaltning. Derfor velger de fleste i offentlig sektor å benytte dynamisk innkjøpsordning som gjør prosessen enklere og mer effektiv. Dynamisk innkjøpsordning gir raskt tilgang på en overkvalifisert interimleder ved et akutt behov.

Så hva er så en dynamisk innkjøpsordning?

En dynamisk innkjøpsordning er en fullstendig elektronisk prosess som gir deg rask og enkel tilgang på tilbud fra et stort leverandørmarked. Ordningen kan brukes når du skal kjøpe inn standardytelser som er tilgjengelige i markedet, og som ikke må tilpasses for å dekke behovet. Ytelsene kan være både varer og tjenester.

Hvilke fordeler gir dynamisk innkjøpsordning:

 • Enklere og raskere prosess

 • Enkelt å etablere fordi alle som er kvalifisert, tas opp

 • Rask tilgang på mange tilbud

 • Sikrer konkurranse så lenge ordningen varer

 • Nye leverandører, også nyetablerte, kan tas opp så lenge ordningen varer

 • Ubegrenset varighet

 • Prisen fastsettes for hvert avrop og vil følge utviklingen i markedet

Forskrift om dynamisk innkjøpsordninger

Er det forskrifter det offentlige må forholde seg til når de benytter dynamisk innkjøpsordning..? Da bør vi svare på det.

Vi bør forsøke å få all informasjonen det offentlige trenger for å kunne benytte dynamisk innkjøpsordning. Hvis de må søke andre steder for å finne mer informasjon kan vi miste en potensiell kunde.

Slik går du frem i offentlig sektor

Anbudskonkurranse:

 • Du kunngjør først en begrenset anbudskonkurranse på Doffin.
 • Du behandler alle søknadene og tar opp alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene.
 • Du kan ikke begrense antallet leverandører.
 • Først når du skal kjøpe inn en konkret ytelse, ber du om tilbud fra leverandørene.

Avrop/anskaffelser skal gjennomføres på denne måten:

 • Alle leverandører som er tatt opp på ordningen på tidspunktet for avropet, skal inviteres til å gi tilbud.
 • Tilbudsfristen skal være på minst 10 dager.
 • Du tildeler kontrakt etter å ha vurdert det/de tildelingskriteriene du har oppgitt i kunngjøringen.
 • Tildelingskriteriene kan presiseres ved hvert enkelt avrop.

Hvor lang tid tar prosessen?

Hvor lang tid tar det å gjennomføre hele prosessen? (Vi bør fortelle hvor enkelt det er og hvor raskt det går. Gjøre det selgende. )

Vi er her hvis du ønsker mer informasjon eller bistand. Kontakt oss for en helt uforpliktende prat.

Når du bruker tjenester fra oss, gir du oss tilgang til informasjon om deg. Vi innser at dette er et stort ansvar og tar dette på alvor. Før vi kan gi deg relevant informasjon trenger vi derfor ditt samtykke som beskrevet i vår personvernerklæring.