9 grunner til at bedrifter foretrekker interimleder fremfor konsulent

interim management for hire interim norge

Etterspørselen etter interimledere øker

De fleste av oss har på et eller annet tidspunkt benyttet konsulenter og kjenner godt til hvordan det fungerer på godt og vondt. I noen tilfeller kan det å leie inn konsulenter være en god løsning, mens i andre tilfeller føler man på en frustrasjon over høye fakturaer og en løsning som nødvendigvis ikke stod til forventningene.

Dersom du er på jakt etter fleksibel arbeidskraft på ledernivå, finnes det et godt alternativ til tradisjonelle konsulenter. Særlig hvis du ønsker forutsigbarhet og fleksibilitet.

Hva er en interimleder?

En interimleder er en erfaren og positivt overkvalifisert, midlertidig leder som leies ut til en bedrift for å løse avtalte oppgaver over en gitt periode.

Når du benytter et profesjonelt interimselskap som Interim Norge, er de med på å definere oppdraget sammen med deg. Dette gir deg trygghet og forutsigbarhet for både leveransen og kostnaden. En annen stor fordel med interimledelse kontra konsulenter er at en interimleder jobber for din bedrift og ikke for konsulentselskapet. De er derfor 100% lojale mot dine forretningsmål.

9 grunner til at bedrifter foretrekker interimledere

1. Ingen skjulte kostnader

Pris for oppdraget avtales i forkant slik at bedriften ikke trenger bekymre seg for løpende timer eller andre skjulte kostnader.

2. 100% lojal mot bedriftens forretningsmål

En interimleder har ingen insentiv for å selge tilleggstjenester og er dermed 100% lojal mot bedriftens forretningsmål.

3. En interimleder er avhengig av gode resultater

Mens konsulenter må forsvare omsetning i selskapet de er ansatt i, vil en interimleder være avhengig av en god track record for å få flere oppdrag. Derfor er en interimledere ganske enkelt resultatdrevet – med fokus på bedriftens resultat.

Management for hire og interimleder

4. Rask tilgang på kompetanse

Interimledere tilfører nøkkelferdigheter som organisasjonen kanskje ikke har, eller som det vil ta lang tid å etablere organisatorisk og evt. rekruttere permanent.

5. Ferdigheter videreføres

En interimleder vil overføre en stor mengde ferdigheter, kontakter og erfaring til selskapet som vil forbli etter at de er ferdig med oppdraget.

6. Positivt overkvalifiserte ledere

En midlertidig leder er ofte positivt overkvalifisert for rollen. Det gir deg som kunde en helt unik kompetanse som hele bedriften kan ha stor glede av.

7. Leder på plass innen 7-10 dager

Det tar kun dager å få inn en leder med rett kompetanse. Dette løser i mange tilfeller akutte behov som kunne medført store utfordringer for en virksomhet.

8. Enkel prosess for anskaffelse

Det er ingen omfattende ansettelsesavtaler, kontrakter eller dyre sluttpakker involvert, og interimselskapet hjelper deg med alt av nødvendig dokumentasjon.

9. Kort oppsigelsestid

Dersom det skulle vise seg at oppgavene en bedrift trenger bistand med løses raskere enn antatt og avtalt, har vi etablert korte oppsigelsesfrister. Dette, i tillegg til de ovenstående punktene, gjør at terskelen for å leie inn en interimleder blir svært risikofri.

interimelder keyboard

Interimledelse – snart «main stream»

Vi har utallige eksempler på hvordan interimledere har hjulpet norske bedrifter og merker stadig økende etterspørsel. Visavi Technology benyttet interim økonomisjef for å gjennomgå og oppdatere deler av økonomistyringen internt. ISS, et internasjonalt selskap med 400 000+ ansatte, benyttet interimledelse ved innføring av en ny global løsning for innkjøp og fakturahåndtering og i Norad oppstod et behov for en midlertidig personalsjef ved omstilling.

Vi i Interim Norge bistår alle type organisasjoner, både private og offentlige, hver eneste dag.

Litt om forskjellen på interimledelse og management for hire

Management for hire, interimleder og midlertidig leder er tre begreper som handler om å leie inn kompetanse til å utføre et oppdrag. Det er allikevel noen forskjeller du bør vite om på interimledelse og management for hire.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.