Bistod en sentral aktør innen havbruksteknologi

Akva group interim norge management for hire

Digitalisering i havbruksnæringen – interim Chief Digital Officer (CDO)

Havbruksnæringen er en raskt voksende næring med stor betydning for norsk næringsliv. Norge er den ledende nasjonen innenfor lakseoppdrett med over 50% av verdensmarkedet og med en eksportverdi på over 100 milliarder NOK per år er havbruk Norges nest største eksportnæring.

Stadig strengere krav til bærekraftig produksjon

Næringen blir stilt overfor stadig strengere krav til bærekraftig produksjon, god fiskevelferd samt effektivisering. Det er et betydelig potensial for digitalisering av næringen gjennom blant annet;

 • standardisering og deling av data som muliggjør nye integrerte verdikjeder
 • optimalisering av foringsprosessene der maskinsyn og kunstig intelligens har vist lovende resultater
 • bedre produksjonsplanlegging for maksimal utnyttelse av tillatt produksjonsvolum
 • forskning og utvikling av nye og bedre fôrtyper
 • økt fiskevelferd med mindre stress og forebygging av infeksjoner og sykdommer
 • nye metoder for å fjerne eller unngå lakselus
 • automatisering og bedre støtte for hovedprosessene på et anlegg – blant annet for tryggere operasjoner og mindre risiko for rømning av fisk

Oppdragsgivers utfordring

Oppdragsgiveren Interim Norge bistod i dette caset er en sentral aktør i oppdrettsbransjen. De siste par årene har innovasjonstakten hos kunder og konkurrenter økt kraftig og ny teknologi har åpnet mange nye muligheter som oppdragsgiver ikke har hatt kapasitet til å dra full nytte av. Mesteparten av innsatsen deres har bestått i å vedlikeholde etablerte løsninger og håndtere backlog på leveranser til eksisterende kunder. Manglende innovasjon og leveransekraft har medført slitasje på viktige kundeforhold, med det resultat at flere kunder har valgt andre partnere når de setter i gang nye, digitale initiativ.

Interimledelse ble løsningen

Klienten ønsket seg en innleid Chief Digital Officer (CDO) som raskt kunne foreta en vurdering av nå-situasjon og utvikle en digital strategi som støttet opp under selskapets ambisiøse forretningsplan. Oppdraget som innleid CDO omfattet til å begynne med alle kunderettede løsninger levert fra interne utviklingsmiljøer samt eksterne samarbeidspartnere og etter hvert også intern IT / drift.

Muri tidligere konsernsjef Akva

Hallvard Muri, tidl. konsernsjef i Akva Group.

Turnover blant digitale nøkkelmedarbeidere var for høy

Tidlig i engasjementet kom det raskt frem at situasjonen var kritisk. Turnover blant digitale nøkkelmedarbeidere var for høy og strategiske kunder var i ferd med å finne andre alternativer. Det internasjonale markedet var ikke godt nok ivaretatt i R&D arbeidet, slik at det ble behov for nasjonale løsninger som kunne vært ivaretatt i en global løsning. Etter flere iterasjoner med styret ble det vedtatt en ny digital strategi med en tydelig forretningsplan for å komme på offensiven.

Ny digital strategi etablert

Oppgradering av eksisterende løsninger var en naturlig prioritet og disse ble raskt løftet ut i skyen. Ny kompetanse ble rekruttert og samordning for stordriftsfordeler på tvers av løsningsporteføljen og på tvers av ulike lokaliteter (Center of Excellence) igangsatt.

Kort oppsummert tok interim CDO ansvar for:

 • Etablering av AI / maskinlæring som en ny løsning i markedet gjennom et samarbeid med en ekstern partner for rask «time to market». Etablerte eksklusivitet samt felles markedsbearbeiding og en global styringsmodell der tidlige R&D initiativ ble diskutert og forankret mellom partene.
 • Etablering av ny delingsplattform. Ferdig utviklet på under 6 måneder med gjenbruk av komponenter fra ledende aktører.
 • Innføring av nye driftsløsninger som støtter en kombinasjon av Cloud, Hybrid og Edge Computing for alle typer forhold enten en lokalitet ligger «offline» eller har god internettforbindelse.
 • Innføring av en ny organisering med nye roller og enheter samt endring i lederteamet for å styrke kundeorientering og salg, rendyrke R&D oppgaver samt sørge for formelle roller som dekket internasjonale trender og behov. Skapt ro i organisasjonen som gjorde at virksomheten beholdt nøkkelpersonell.
 • Innføring av nytt, globalt ERP system for bedre styring av salg/tilbud, prognoser, logistikk, produksjonsplanlegging samt lønnsomhetsoppfølging på produkt-, prosjekt- og kundenivå..

Interimledelse hadde i liten grad vært benyttet hos Akva Group tidligere. Etter gode råd og effektiv prosess viste imidlertid Interim Norge at denne formen for tidsbegrenset bistand på toppledernivå kan gi svært god gevinst, i tillegg til at det i dette tilfellet var et sentralt element for å kickstarte en del av vår virksomhet som hadde et akutt behov. Jeg ser frem til å jobbe mer med gjengen hos Interim Norge» – Hallvard Muri, tidl. konsernsjef i Akva Group.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.