Interim Norge referanser

Midlertidig personalsjef hos Norad

2021-05-06T00:22:50+02:00

Norad benyttet midlertidig personalsjef fra Interim Norge. De var svært fornøyde med både jobben som ble lagt ned og prosessen i sin helhet. Denne formen for midlertidig kapasitetstyrking vil vurderes igjen ved behov som er akutte sier Norad.

Go to Top