Interim Norge referanser

Midlertidig personalsjef hos Norad

2021-10-09T10:03:49+02:00

Norad benyttet midlertidig personalsjef fra Interim Norge. De var svært fornøyde med både jobben som ble lagt ned og prosessen i sin helhet. Denne formen for midlertidig kapasitetstyrking vil vurderes igjen ved behov som er akutte sier Norad.