CIO, CDO eller CTO – hva er forskjellen?

CIO, CDO og CTO

Viktige forskjeller på CIO, CDO og CTO

Digitaliseringen av samfunnet har endret måten vi alle jobber, kommuniserer og gjennomfører våre daglige gjøremål på radikalt de siste 20-30 årene.

Ingen er upåvirket av denne transformasjonen som i særlig grad har blitt synlig i 2020 med utstrakt bruk av online arbeid og behov for sømløse digitale løsninger. At det nå finnes «digitale svar» på de fleste utfordringer som tradisjonelt har vært mer analogt forankret, gjør at behov for digitalt lederskap er mer sentralt enn noen gang.

I Interim Norge jobber vi daglig med selskaper som ønsker hjelp med bl.a. digitalisering. En av de viktigste egenskapene vi må ha er evnen til å raskt identifisere hvilke funksjoner kunden vår trenger dekket på ledernivå. Er det en CDO de trenger, eller vil en CIO være en bedre løsning? Disse spørsmålene får vi med jevne mellomrom og derfor tenker vi at det kan være smart å gi en rask oversikt over forskjellene på disse titlene slik vi ser det. Dette er på ingen måte definisjoner men snarere innspill fra oss for å starte tankeprosessen hos deg som eksisterende eller potensiell kunde av Interim Norge.

CIO

Chief Information Officer er tradisjonelt benyttet om den gamle «IT-sjef»- rollen. Typisk internt rettet i form av ansvar for sourcing og infrastruktur, drift, applikasjoner, sikkerhet etc. som skal understøtte forretningsområdene. En CIO har gjerne business CIOs under seg (i store selskap) som sitter nært business units for å sikre relevans for forretningen.

I større selskap sitter en CIO som regel i konsernledelsen. I mindre selskap rapporterer vedkommende noen ganger til CFO eller lederstab. Det er ofte en rolle med mye personalansvar (20-1000 pers) og betydelige budsjetter (fra 2% – 10-15% av kostbasen i et selskap avhengig av bransje). CIO har sjelden direkte, hyppig kundekontakt men snarere mer sporadisk og er primært satt opp for å betjene interne kunder. CIO rollen har endret seg betydelig de siste årene og omfatter nå også områder som datasikkerhet, porteføljestyring og rådgivning innen bruk av ny teknologi.

CDO (tittel som nok benyttes mest ulikt)

I noen virksomheter erstatter CDO den gamle CIO tittelen uten at så mye annet endres – kanskje et signal om at man skal være mer forretningsorientert og mer kritisk ift. sine digitale satsninger.

I andre tilfeller har en CDO også P&L ansvaret for digitale initiativ mot markedet i tillegg til interne oppgaver og derfor også direkte kundekontakt (evt. en deputy CIO som rapporterer til CDO). Denne bruken av begrepet CDO indikerer mer en «business builder» og et «entrepreneur mindset» vs. en tradisjonell CIO som har et mer «operational mindset» (ca 50-60% av alle ressurser går på vedlikehold og drift av eksisterende, interne løsninger). Begge varianter over har mye personalansvar og store budsjetter samt evt. resultatansvar.

En tredje variant er at en CDO benyttes som en støtterolle til enten CIO eller forretning/analyse som den som har governance/ansvar for all data og informasjon man eier (typisk en datavarehus eller et big data miljø). Dette er typisk for virksomheter som forstår at de ikke har kontroll eller utnytter data godt nok og er en smalere tolkning av den «tradisjonelle» CDO. En mer faglig vinkling med mindre personalansvar, mer spisset mot data science og analyse.

CTO

En CTO er teknisk fagansvarlig, en sjefsteknolog eller sjefsarkitekt. Dette er altså en mer teknisk rolle/funksjon som ofte rapporterer til CIO/CDO. Altså en som sørger for at ting henger sammen ved alle store veivalg. Gjerne en ekspert på virksomhetsarkitektur som ser sammenhengene når nye, digitale veivalg skal tas.

Dette er som oftest en rolle uten personalansvar (evt. ansvar for en liten gruppe). En CTO kalles ofte mer «fancy» ord som f.eks. «Digital evangelist» eller «Futurist» i noen selskap (gitt at det er en som har en litt utadvendt profil også). I små tech start-ups er det ofte gründeren som går over til CTO (evt. I styret) når man får inn mer profesjonelle CEOs i overgangen fra inkubasjon til vekst.

Interim Norge har en betydelig database med overkvalifiserte ledere som kan ta rollen som CTO, CDO eller CIO og bidra operativt etter få dager. Sammen med kundene våre vil vi definere utfordringene og behovene og skreddersy en interimrolle for å gjøre nødvendige digitale grep. Vi kan ha rett kompetanse på plass i din bedrift på under en uke. Fleksibilitet er viktigere nå enn noen gang før og derfor bestemmer du hvor langt engasjement du har behov for. Vi er åpne for alle forslag og modeller.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.