Derfor øker bedrifter i resultatene med interimledelse

Interimleder

Økt produktivitet

Når du benytter interimledelse tilknytter du deg ledere med høy kompetanse. Disse lederne har fokus på produktivitet og resultater og er operativ fra dag 1.

Raskt resultat

Bedrifter som benytter interimledelse er målbevisste, resultatorienterte og vet verdien av å få rett kompetanse til rett tid inn i bedriften.

Lav risiko

Det er liten risiko ved å benytte interimledelse. Oppsigelsestiden på en leder er kun en uke og det løper ingen kostnader når prosjektet er gjennomført

Hvordan kan interimledelse hjelpe deg?

Er du opptatt av raske resultater, fleksibilitet på kostnadssiden og effektive prosesser er interimledelse noe du sterkt bør vurdere. Det er nemlig helt naturlige årsaker til at interimledelse er en av «ledelsesformene» som øker raskest i Norge.

Når du benytter interimledelse får du tilgang på ledere med spisskompetanse. Disse lederne kan dokumentere gode resultater fra lignende oppdrag. De krever ikke opplæring og er operative på svært kort tid.

Hva er interimledelse?

My default keyword består av en eller flere ledere kalt interimledere. En interimleder er en leder som skal løse avtalte oppgaver innenfor en bestemt periode. Historisk har interimledelse sitt utspring i krisehåndtering. Dette har riktignok endret seg mye de senere årene, da oppgavene til en interimleder er betydelig utvidet. Her er noen eksempeler på når interimledelse gir god avkastning:

Når du ønsker å:

 • Øke resultatene

 • Håndtere krisesituasjoner

 • Utvide markedet

 • Øke kompetansen

 • Sikre driften

 • Starte ny virksomhet

 • Effektivisere

 • Gjøre strategiske endringer

 • Bedre kommunikasjonsflyten

 • Automatisere prosesser

 • Håndtere større prosjekter

 • Differensiere bedriften

Ledere med spisskompetanse som kan dokumentere gode resultater

Hva koster det å benytte interimledelse?

Både lengden på oppdraget og hvilke oppgaver interimlederen skal løse er veldig forskjellig fra de ulike oppdragene. Derfor er det ikke mulig å sette en fast pris på en interimleder. Du betaler kun for utført arbeid, enten pr. time eller pr. dag. Det som er viktig å merke seg er at en intermleder gir bedriften lønnsomhet. Derfor har også etterspørselen etter interimledere økt kraftig.

Ikke overbevist?

Visste du at en rekke norske selskaper skaper sukessoverskrifter med interimledelse? Det finnes utallige eksempler på hvordan interimledere har hjulpet norske bedrifter. For å illustrere hvordan det fungerer i praksis har ISS Norge gitt oss tilatelse til å vise hvordan de benyttet interimledelse for å løse ISS Norges behov raskt og effektivt. Les saken her: ISS Norge.

Lederkompetanse – Viktigere enn noen gang

Året 2020 har vært tungt for både privat og offentlig sektor. Vi  leser stadig nye overskrifter i avisene om et næringsliv som opplever å være i en krisesituasjon. I slike tider er også interimledelse et godt alternativ. Hvis du ønsker en rask og effektiv løsning uten å pådra bedriften unødvendige faste lønnskostnader gir interimledelse deg stor fleksibilitet. Ved å benytte ledere som er spesialiserte på krisehåndtering vil du raskt kunne gjøre snuoperasjoner som er nødvendig for å ivareta driften på en sunn og forsvarlig måte.

Hvilke fordeler gir interimledelse deg?

Å benytte interimledelse gir deg en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonell ansettelse. Interim Norge gir en fast pris på oppdraget og det er ingen ukjente kostnader. Det gir en god forutsigbaret på kostnadssiden og det løper heller ingen kostnader når oppdraget er avsluttet. Her er noen av fordelene du har med interimledelse:

 • Enkel og effektiv prosess for anskaffelse

 • Ingen up-front kostnader knyttet til søkeprosessen.

 • Rask tilgang på ledelse

 • Riktig kompetanse for oppgaven

 • Tidsbesparende

 • Raske resultater

 • En ukes oppsigelsestid

 • Avtalt dag- eller timepris

 • Ingen ukjente kostnader

Litt om forskjellen på interimledelse og management for hire

Man hører begreper som f.eks. management for hire, interimleder og midlertidig leder i ulike sammenhenger. Selv om disse tre begrepene handler om å leie inn kompetanse til å utføre et oppdrag er det noen viktige forskjeller du bør vite om.. Les mer om forskjellen på interimledelse og management for hire.

Interim Norge er ledende på interimledelse

Interim Norge har tilknyttet seg de beste interimlederne i bransjen og kan på 7-10 dager skaffe en aktuell kanditat. Alle lederne er kvalitetssikrede, erfarne og operative interimledere, både på topp- og mellomledernivå.

Syntes du interimledelse virker spennende og vil vite mer?

Vil du vite hva interimledelse kan gjøre for din virksomhet? Fyll ut skjema og book din gratis og uforpliktende rådgivningstime.
  Når du bruker tjenester fra oss, gir du oss tilgang til informasjon om deg. Vi innser at dette er et stort ansvar og tar dette på alvor. Før vi kan gi deg relevant informasjon trenger vi derfor ditt samtykke som beskrevet i vår personvernerklæring.

  Interim Norge AS
  Torvveien 4, 1383 Asker | Norge
  post@interimnorge.no
  Telefonnummer: 484 01 111

  Ring oss