På jakt etter midlertidig leder?

Utleie av spesialiserte ledere for privat og offentlig sektor.

På jakt etter daglig lederpersonalsjefprosjektlederøkonomi-direktørHR-direktørseksjonslederCountry ManagerFinancial Controller Business ControllerdigitaliseringssjefIT-direktørproduksjonsdirektør ?

Utleie av spesialiserte ledere for privat og offentlig sektor.

Raskt resultat

Lav risiko

Økt produktivitet

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

managmenet for hire ledelse

Interim Norge leverer interimledere til privat og offentlig sektor

iss logo
Direktoratet for Mineralforvaltning
Akva Group logo
BerGenBio logo

Hvordan kan interimledelse hjelpe deg i nærheten?

Er du opptatt av raske resultater, fleksibilitet på kostnadssiden og effektive prosesser er interimledelse noe du sterkt bør vurdere. Det er nemlig helt naturlige årsaker til at interimledelse er en av «ledelsesformene» som øker raskest i Norge.

Når du benytter interimledelse får du tilgang på ledere med spisskompetanse. Disse lederne kan dokumentere gode resultater fra lignende oppdrag. De krever ikke opplæring og er operative på svært kort tid.

Hva er interimledelse?

My default keyword består av en eller flere ledere kalt interimledere. En interimleder er en leder som skal løse avtalte oppgaver innenfor en bestemt periode. Historisk har interimledelse sitt utspring i krisehåndtering. Dette har riktignok endret seg mye de senere årene, da oppgavene til en interimleder er betydelig utvidet. Her er noen eksempeler på når interimledelse gir god avkastning:

Når du ønsker å:

 • Øke resultatene

 • Håndtere krisesituasjoner

 • Utvide markedet

 • Øke kompetansen

 • Sikre driften

 • Starte ny virksomhet

 • Effektivisere

 • Gjøre strategiske endringer

 • Bedre kommunikasjonsflyten

 • Automatisere prosesser

 • Håndtere større prosjekter

 • Differensiere bedriften

Ledere med spisskompetanse som kan dokumentere gode resultater.

Hva koster det å benytte interimledelse?

Både lengden på oppdraget og hvilke oppgaver interimlederen skal løse er veldig forskjellig fra de ulike oppdragene. Derfor er det ikke mulig å sette en fast pris på en interimleder. Du betaler kun for utført arbeid, enten pr. time eller pr. dag. Det som er viktig å merke seg er at en intermleder gir bedriften lønnsomhet. Derfor har også etterspørselen etter interimledere økt kraftig.

Lederkompetanse – Viktigere enn noen gang

Året 2020 har vært tungt for både privat og offentlig sektor. Vi  leser stadig nye overskrifter i avisene om et næringsliv som opplever å være i en krisesituasjon. I slike tider er også interimledelse et godt alternativ. Hvis du ønsker en rask og effektiv løsning uten å pådra bedriften unødvendige faste lønnskostnader gir interimledelse deg stor fleksibilitet. Ved å benytte ledere som er spesialiserte på krisehåndtering vil du raskt kunne gjøre snuoperasjoner som er nødvendig for å ivareta driften på en sunn og forsvarlig måte.

Hvilke fordeler gir interimledelse deg?

Å benytte interimledelse gir deg en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonell ansettelse. Interim Norge gir en fast pris på oppdraget og det er ingen ukjente kostnader. Det gir en god forutsigbaret på kostnadssiden og det løper heller ingen kostnader når oppdraget er avsluttet. Her er noen av fordelene du har med interimledelse:

 • Enkel og effektiv prosess for anskaffelse

 • Ingen up-front kostnader knyttet til søkeprosessen.

 • Rask tilgang på ledelse

 • Riktig kompetanse for oppgaven

 • Tidsbesparende

 • Raske resultater

 • En ukes oppsigelsestid

 • Avtalt dag- eller timepris

 • Ingen ukjente kostnader

Interim Norge er ledende på interimledelse

Interim Norge har tilknyttet seg de beste interimlederne i bransjen og kan på 7-10 dager skaffe en aktuell kanditat. Alle lederne er kvalitetssikrede, erfarne og operative interimledere, både på topp- og mellomledernivå.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

logo-social-interim-Norge