type interimleder oppdrag

Interimledelse

Interimledelse handler om å finne riktig midlertidig leder for bedrifter med akutt/omgående behov. I praksis betyr dette å leie inn en erfaren og overkvalifisert leder med dokumenterte resultater. Det kan være flere tilfeller der dette er aktuelt. Selve prosessene rundt «kandidat-oppdrag matching» er uhyrlig viktig. En seriøs aktør som Interim Norge har sertifiserte prosesser og ikke minst forståelse, teft og ferdigheter til å hurtig nok klare å matche den riktige kandidaten til det riktige interimoppdraget. Les mer om interimledelse.

Våre ledere trenger lite opplæring, da de har løst lignende oppgaver før. Den riktige lederen kan være operativ i din virksomhet innen 7 til 10 dager.