Kostnaden for en interimleder via Interim Norge avhenger helt og holdent av oppgavens rolle, situasjon, oppdrags lengde og omfang. Som en indikasjon er det betydelig billigere enn å ansette en management konsulent. Sammen med deg vil vi gjennomgå utfordringen din og beregne et omtrentlig utvalg av avgifter for å kunne tiltrekke seg og engasjere den rette personen i riktig kaliber.

Når du foretar en midlertidig ansettelse gjennom Interim Norge betaler du en forhåndsavtalt pris. Du betaler kun for utført arbeid, enten pr. time eller pr. dag. Interimlederen kan ikke avslutte kontrakten og du som kunde har bare én ukes oppsigelsesfrist. Dette gjør det enkelt og forutsigbart å budsjettere utgiften, samt at avtalen kan sies opp når selskapet er på rett kjøl igjen.

Som kunde hos Interim Norge har du ingen ekstra kostnader eller forpliktelser ved sykefravær, arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, etterlønn, bonus eller forsikring.

hva koster en interimleder