skiller en interimleder fra management for hire

Det grunnleggende behovet du ønsker å bli løst er å få hjelp fra en energisk leder som operativt får ting til å skje. Interimledere er operative, mens management konsulenter er ikke like hands-on. En vesentlig forskjell er at interimledere tar på seg et oppdrag med helhetlig lojalitet mot deg som oppdragsgiver og dine mål. De rapporter til deg som om de var ansatt. De har ingen agenda om å selge inn flere midlertidige ledere. En management konsulent er lojal mot deg som kunde, men også til konsulentselskapet og dets forretningsmål.

Når en interimleder er på oppdrag fungerer den personen som en del av organisasjonen, ofte med både budsjett- og/eller personellansvar. En management konsulent fungerer sammen med organisasjonen, ofte i program/ prosjektform.

Interimledere hovedsakelig har lang operativ erfaring, ledelse og bransje/funksjonell erfaring. I noen tilfeller med noen år med rådgivning på bunnen som management konsulent. De fleste interimledere er over 40+ år, mens management konsulenter er ofte mellom 35 – 40år.