Offentlig sektor interimledelse Interim Norge

Interim Norge har både privat og offentlig sektor kunder nasjonalt og internasjonalt. Vårt hovedfokus er å løse utfordringer knyttet til roller i virksomhets lederstillinger, eller store initiativer/prosjekter eid av ledelsen.

Gjennom årene har vi også utviklet nettverk innen visse fagdisipliner, samt med personer med en «ex-toppleder eller konsulent» profil som har lang erfaring med å kjøre større komplekse programmer / prosjekter. Et eksempel er erfarne «snuoperatører» og spesialistledere innen bl.a. finans, økonomi, HR, salg/marked, teknikk, produksjon, IT, logistikk og SCM. De har håndtert kriser i flere andre virksomheter tidligere og kan på kort tid identifisere hvilke tiltak som må til for å få selskapet på riktig spor igjen, så raskt som mulig.