For å opprettholde konfidensialiteten skriver vi en NDA (Non-Disclosure Agreement, også kalles for Taushetserklæring) med alle vi snakket med, både kunder og interimledere. Det er ingen unntak.

Vi annonserer ikke oppdragene, men kontakter direkte de interimledere som er høyst aktuelle for oppdraget. I noen få tilfeller sender vi en forespørsel til kandidatbasen med en anonym oppdragsbeskrivelse.

management for hire konfidensialitet