hvorfor interim norge

Morten Nordli er stifter av selskapet og leder Interim Norge. Når det gjelder erfaring og kunnskap om prosessen med å sette inn interimledere til krevende operative oppdrag, er det svært få personer i Norge som kan vise til tilsvarende kompetanse på området. Han har også betydelig operativ ledererfaring fra ulike virksomheter.

Bente Jannie Male kom inn som Business Partner i Interim Norge AS i 2023. Hun har bred erfaring fra internasjonale virksomheter i Med.Tech og farmasi bransjen og har operativ ledererfaring. De seneste årene har hun fokusert på styrenes rolle i offentlige og private virksomheter, og hun har forsket på dette området i UK.

Miljøfyrtårn logo
etisk handel logo