Diskusjonen rundt muligheten for fast ansettelse er en del av en grundig forberedelsesprosess i forbindelse med oppdragsbeskrivelsen. I avtaleverket vårt er det regulerte overføringsavgifter for direkte ansettelse av en interimleder da situasjonen tilsier det.

management for hire avtale