Fast eller midlertidig ansettelse?

Fast eller midlertidig ansettelse – Post Corona?

De fleste virksomheter opplever fra tid til annen mangel på operativ lederkraft, enten permanent, eller for en periode. Dette er særlig aktuelt nå, hvor næringslivet stadig opplever endringer man aldri har måttet håndtere tidligere. Mange virksomheter har lite eller ingen kunnskap om interimledelse og tenker sjelden på hvor mange uventede situasjoner som kan oppstå. Det å være godt orientert om hvordan en interimleder kan bidra, er i de fleste tilfeller en meget enkel og pro-aktiv måte å sikre en virksomhets beste på. Under redegjør vi for seks forskjellige scenarioer der en interimleder vil kunne bistå ledelsen med nødvendig spisskompetanse:

Uventede hendelser:

Både sykdom, ulykker og dødsfall er dessverre noe som oppstår fra tid til annen. Disse situasjonene kommer ofte brått på og er vanskelig å helgardere seg mot.

Planlagt fravær:

I noen tilfeller får man et varsku på forhånd når en fast leder må forlate stillingen sin for en periode. Dette kan for eksempel være ved barselpermisjoner eller annet planlagt fravær. Slike situasjoner kan også oppstå når en leder skal ta etterutdanning eller være stasjonert i utlandet for en periode.

Langvarig rekrutteringsprosess:

Det kan være mange årsaker til at en leder plutselig forlater stillingen sin. Om fraværet er permanent må det en rekrutteringsprosess til for å finne en ny leder. Slike prosesser er ofte langvarige og kan ta mellom 6-8 måneder.

Kriseledelse og snuoperasjoner:

Dersom en virksomhet opplever negativ utvikling som umiddelbart må stoppes og snus, er det ikke gitt at den riktige kompetansen for å gjennomføre dette finnes innenfor virksomhetens fire vegger. Kriser kan oppstå når du minst venter det, og da gjelder det å ha den riktige kompetansen på sin side for å løse utfordringene på best mulig måte.

Strategisk endring og nysatsing:

Virksomheter må stadig vekk endre seg for å være konkurransedyktige og attraktive. Dette gjelder ikke minst med tanke på den digitale utviklingen som nå går svært raskt. Det er ikke alltid at slike endringer fører med seg et permanent behov for ny ekspertise, men hos mange bedrifter kan det derimot oppstå et midlertidig lederbehov.

Mangel på ekspertise:

Kanskje opplever ledelsen av en virksomhet at en produksjonslinje ikke presterer optimalt, uten å være sikre på hvordan de skal løse problemet. Det er ikke uvanlig at bedrifter fra tid til annen gjennomfører prosjekter som innebærer et midlertidig behov for en spesialist eller tverrfaglig ledelse og oppfølging.

Riktige midlertidige leder for din virksomhet i løpet av 7-10 dager

Interim Norge kan finne den riktige midlertidige lederen for din virksomhet i løpet av 7-10 dager. Vi gir deg ikke bare en vikar som kan fylle tomrommet, men leverer en operativ leder på seniornivå med dokumentert erfaring. Våre interimledere kommer inn i bedriften, ser på problemene med nye øyne og setter raskt i gang de riktige tiltakene.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.