interimleder

En løsning på virksomhetens operative lederutfordring

Interim Norge omtalte i forrige blogg viktigheten av evnen til å gjennomføre en rask og kvalitetssikret prosess med hensyn til å finne en operativ interimleder løsning.

Vår lange erfaring gjennom svært mange forespørsler tilsier også at du som søker etter en interimleder for virksomheten du representerer, bør sørge for å forankre beslutningen om å leie inn en interimleder hos de som tar den endelige beslutningen før du engasjerer interimleder-leverandøren. Det er mange gode grunner til det.

For det første vil du da erfare å få en rask kvalitetssikret prosess og løsning på virksomhetens operative lederutfordring. I tillegg vil det øke sannsynligheten for at du får den beste interimlederen for virksomhetens behov. Gode interimleder kandidater er å anse som «fersk-vare». Det innebærer at de er ettertraktet, og kan takke ja til andre oppdrag hvis prosessen trekkes ut i tid og virksomheten nøler og/eller ikke har intern konsensus om å gå for å leie inn en interimleder (management for hire).

Kanskje er konseptet om midlertidig ledelse ved bruk av operative interimledere nytt og relativt ukjent for deg og din virksomhet? Det er naturligvis lov å være ny og ukjent med hensyn til muligheten som interimledelse kan tilby. Vi bistår deg mer enn gjerne med informasjon om dette, og du er naturligvis velkommen til å ta kontakt. Kanskje kan våre blogger og web-sider forøvrig gi deg veiledning om spørsmål du har til dette. Der finner du mye nyttig informasjon.