Management for hire eller interimledelse?

interledelse eller management for hire

Management for hire

Management for hire refererer til en praksis der en organisasjon eller enkeltperson leier inn en management konsulent for å hjelpe dem med å håndtere spesifikke utfordringer, prosjekter eller for å fylle midlertidige ledelsesroller.

Hva er forskjellen på Management for hire og interimledelse?

Terminologien for utleie av midlertidig arbeidskraft kan ofte være litt forvirrende. Man hører begreper som f.eks. management for hire, interimleder og midlertidig leder i ulike sammenhenger. Selv om disse tre begrepene handler om å leie inn kompetanse til å utføre et oppdrag er det noen viktige forskjeller du bør vite om.

Management for hire – et samlebegrep

Management for hire er et samlebegrep som ikke begrenser seg til interimledelse. I korte trekk kan man si at management for hire handler om å leie inn en konsulent (eller management konsulent), og ikke nødvendigvis en operativ leder. Ofte er den som utfører oppdraget enkeltpersonsforetak eller konsulentselskaper, og du er derfor avhengig av kapasiteten til konsulenten ift. hvor fort oppgaven blir løst

Hva kjennetegner management for hire?

Management for hire/konsulenter er ofte spesialisert på sitt felt og gjennomfører analyser, leverer spesifikke oppgaver og bistår med råd til hva ledergruppen bør gjøre. De trenger ikke de beste lederkvalifikasjoner og fungerer ofte mer som rådgivere enn det å være fullstendig “hands on”. Dette varierer selvfølgelig noe ut fra de oppgavene vedkommende skal løse. Prosessen med anskaffelse er gjerne enklere fordi management for hire som oftest benyttes når det skal løses helt spesifikke oppgaver innenfor den innleide konsulentens fagfelt. I tillegg er en konsulent lojal mot deg som kunde, men også til konsulentselskapet og dets forretningsmål, hvilket kan gi et delt fokus og variert sluttresultat.

Hva betyr det for deg i praksis?

I praksis betyr det at du må velge i en begrenset kandidatdatabase over de kandidatene som til enhver tid er ledige. I tillegg kan det innebære en mer begrenset kvalitetskontroll sammenlignet med rekrutteringsprosessen av en interimleder.

Hva er interimledelse?

En interimleder er en positivt overkvalifisert og erfaren leder som leies ut for en avtalt periode. Dette er alltid operative ledere som har lang erfaring fra ulike selskaper og ulike roller. De kan dokumentere gode resultater fra lignende oppdrag du ønsker utført, og har god evne til å raskt sette seg inn i de aktuelle problemstillingene. En vesentlig forskjell er at interimledere tar på seg et oppdrag med helhetlig lojalitet mot deg som oppdragsgiver og dine mål. De rapporterer til deg som om de var ansatt og har ingen agenda om å selge inn flere oppdrag/konsulenter eller ekstra timer.

Rekruttering av en interimleder kontra en management for hire konsulent er som nevnt svært forskjellig. Dette gjør opplevelsen for deg som kunde trygg og behagelig, da det er interimselskapet (Interim Service Provider) som skaffer kandidaten og som gjør den omfattende jobben med å sikre kompetansen du trenger.

Interimselskapet gjør grundige analyser gjennom hele prosessen og det benyttes spesielle verktøy for rask og effektiv testing og selektering, slik at man ivaretar kundens behov for hurtig tiltredelse.

Hva kjennetegner en interimleder?

En interimleder er operativ, handlekraftig og ekstremt resultatorientert. Han/hun har alltid en god og solid «track record». De har interimledelse som yrke og kan derfor skaffes i løpet av kort tid, normalt 7-10 dager.

Kostnader for en interimleder vs. en management for hire konsulent

Det trenger ikke koste mer for en interimleder enn en konsulent og ROI er ofte vesentlig høyere sett i et totalperspektiv etter endt oppdrag. Kostnaden avhenger av oppdragets varighet og hvilken kompetanse som er nødvendig for å løse dette. Det som også er viktig å merke seg når du leier inn en interimleder er at prisene er avtalt på forhånd. Det betyr at du aldri vil møte uventede kostnader, hvilket gir en trygg og forutsigbar ramme for prosjektet. Fleksibiliteten ved interimledelse er også noe kunden setter pris på da et oppdrag kan avsluttes på meget kort varsel dersom behovet ikke er der lenger.

Eksempler på når våre kunder leier en interimleder hos oss:

  • Lede virksomheten midlertidig ved brå avgang i toppledelse/linjeledelse
  • IT ledelse/digitalisering
  • Salgsledelse, salgstrening og utvikling
  • M&A
  • Restrukturering og ordinær strukturering/effektivisering
  • Lede Supply Chain/implementere og endre ERP
  • HR ledelse
  • CFO/Økonomisjef – Business/financial controller
  • Håndtere større prosjekter
management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.