Hvordan skrive en god CV til et oppdrag som interimleder?

curriculum vitae interimleder

Oppdrag som interimleder?

Når man velger å jobbe som interimleder er dette ofte fordi man har erfaring fra langvarige arbeidsforhold på mellom- eller toppledernivå, og nå ønsker en mer variert arbeidshverdag med høyere grad av fleksibilitet, spenning og litt uforutsigbarhet.

Dette høres for mange kanskje «skummelt» ut, men vi i Interim Norge opplever at dette i flere tilfeller er et uttalt ønske fra våre kandidater. Som en erfaren leder er det enklere å tørre å ta kortere oppdrag med krav til rask inntreden i operative posisjoner, for så å løse oppgaven innenfor et gitt tidsrom og deretter gå løs på nye oppgaver for nye selskaper. Flere og flere velger denne formen for engasjement, men det er mange om beinet og ofte utfordrende å være kandidaten som står igjen når vi går gjennom CV- bunken.

Webcruiter løsning

Jobben vår i Interim Norge er å bli godt kjent med deg som kandidat, og vi vil gjerne vite veldig mye om din bakgrunn, kompetanse og erfaring. Men den mengden informasjon blir ofte for mye for våre kunder. Lag en profil på vår skreddersydd Webcruiter løsning og jo mer informasjon desto bedre er det for oss.

Tiden er knapp i mange utvelgelsesprosesser, særlig for oppdragsgiveren, og dermed oppfordrer vi kandidater til å laste opp to CV’er, en for oss som finner oppdragene og en for oppdragsgiveren. Vi bruker en skreddersydd Webcruiter modul og jo mer informasjon desto bedre er det for oss.

Er CV’en forskjellig fra en tradisjonell arbeidstager?

Hvordan ser egentlig CV’en til en god interimleder ut når mann søker på et interimoppdrag? Er den forskjellig fra en tradisjonell arbeidstakers? Under gir vi deg fem stikkord til hva vi i Interim Norge vurderer som viktige, sett med oppdragsgivers øyne. Dette er ikke regler, men snarere enkle grep for å «stå ut» i utvelgelsesprosessen.

  • Husk hvem leseren er. Sannsynligvis er det en beslutningstaker (et styremedlem), en topp- eller linjeleder eller en investor som har knapp tid. I motsetning til en rekrutterer som har god tid. List opp dine tidligere oppdrag, gjerne med bulletpoints med en kort beskrivelse av selskap og oppgaver, titlene og ledelsesomfang. Keep it simple!
  • Forsøk å samle så mye relevant informasjon som mulig i begynnelsen av CV’en slik at leseren raskt danner seg et bilde av deg og får lyst til å lese videre.
  • Hvis du ikke tidligere har vært interimleder, husk å inkludere evt. deler av tidligere arbeidserfaring som har vært prosjektbasert – som kan sammenlignes med interimoppdrag.
  • Har du operativ entreprenør-, start-up eller scale-up erfaring og kan dokumenter gode resultater, kan det også være relevant erfaring å vise til.
  • Unngå å ramse opp kvalifikasjoner som ambisiøs, ærlig og gå rett på stikkord som Administrerende direktør/CEO, Prosjektleder osv. En dreven beslutningstaker vil scanne etter disse ordene for å være effektiv.

Hvis du på en god måte klarer å følge disse punktene, vil din «oppdragsgiver-CV» fremstå slik at vi i interimbransjen, samt våre kunder, vil legge merke til den. Dette vil lette vårt arbeid når rett kandidat skal rekrutteres. Tid er nesten alltid et viktig element når vi får et oppdrag. Våre kunder står ofte i en akutt situasjon som krever at vi snur oss rundt og skaffer rett kandidat på så kort tid som mulig. Jo færre runder vi trenger å gå med kunden, jo raskere vil oppgavene bli løst.

Vi håper disse enkle tipsene var til hjelp og ønsker deg velkommen som interimleder hos oss i Interim Norge.

Register din profil og legg inn din CV her!

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.