Interim økonomisjef hos Visavi Technology

Visavi Technology interimleder

Visavi Technology benyttet Interim økonomisjef 5-6 dager i måneden

Visavi Technology er en scale-up bedrift i rask vekst. De er et spin-off selskap fra NTNU Senter for Forskningsdrevet Innovasjon og Institutt for Energiteknologi.

Bistått Visavi Technology siden 2019

Morten Fjeldstad har gjennom 2020 siden 2019 bistått Visavi Technology som en blanding av CFO, Controller og økonomisjef. Visavi hadde, før Interim Norge fikk oppdraget, identifisert behovet for å gjennomgå og oppdatere deler av økonomistyringen internt. De var klar over at det å ansette en controller på heltid ikke var hensiktsmessig da flere av oppgavene kun trengte engangsimplementasjon, for så å kunne håndteres av eksisterende organisasjon. De ønsket imidlertid månedlig oppfølging, som Fjelstad nå utøver 5-6 dager pr måned.

Kostnadseffektiv løsning

Fjeldstad etablerte raskt et godt forhold til regnskapsfører og satte seg inn i økonomisystemene. Han strukturerte opp og forenklet Visavis budsjettmodeller og gjorde endringer i rapporteringsmodulen i regnskapssystemet for å bedre informasjonsverdien for ledelsen i økonomiavdelingen.

Ved månedsslutt kvalitetssikrer han tallene, avklarer behovet for evt. periodiseringer og avsetninger med ledelsen og får det bokført. Han lager månedsrapport med avviksforklaringer mot budsjett og eksisterende prognose samt at han har etablert prognosemodeller for 2020 og 2021 (herunder løpende likviditetsprognose for 2020/2021). Fjeldstad har i tillegg bidratt med utarbeidelse av presentasjoner til styremøter vedrørende økonomisaker og deltatt på styremøter.

Dette eksempelet viser at det i mange tilfeller kan være nok å leie inn en interimleder kun en uke per måned for å bistå en avdeling i organisasjonen med spesifikke oppgaver som krever spesialkompetanse. Ofte vil det også ha en betydelig verdi å få en positivt overkvalifisert person utenfor virksomheten til å se på strukturer og systemer med «nye øyne», for deretter å foreslå endringer og mulige forbedringer.

Interim Norge etterstreber de mest kostnadseffektive løsningene

Vi i Interim Norge ønsker alltid å etterstrebe de mest kostnadseffektive løsningene. I dette tilfelle var det kun 5-6 dager i måneden som skulle til.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.