Slik fungerer interimledelse i offentlig sektor

storinget offentlig bygning

Er interimledelse aktuelt også for offentlig sektor?

Det er ingen lovmessige hindre for at statlige og kommunale organisasjoner kan leie inn midlertidig operativ lederkraft med god gjennomføringsevne.

De siste årene har vi blant annet bistått offentlige aktører som: Norad, Bærum Kommune, Ruter, Nærings- og Fiskeridepartementet.

Interimledelse har til nå vært mindre utbredt i offentlig sektor i Norge enn i mange av våre naboland. Stadig flere statlige foretak og kommuner får nå øynene opp for mulighetene som ligger i å leie inn en høyt kvalifisert operativ leder.

Samme utfordringer – ulike betingelser

Interimledelse handler blant annet om i løpet av kort tid etter forespørsel å identifisere og levere den best kvalifiserte midlertidige lederen til å ta seg av en ofte brått oppstått situasjon som en virksomhet kan stå ovenfor. Dette kan være uforutsette hendelser som en brå avgang, når en leder plutselig blir rammet av sykdom, eller at virksomheten har et behov for operativ midlertidig lederstøtte hvis nøkkelpersoner skal ut i permisjon eller annet planlagt fravær.

Prosedyrene, historikken og kulturen i det offentlige har lenge vært innadrettet. Lang erfaring og ansiennitet har ofte vært kriterier for interne opprykk. På grunn av stadig mer profesjonelle styrer, med representanter fra et bredt spekter av norsk næringsliv i statlig og kommunal sektor, er dette nå i ferd med å endre seg.
En fordel med interimleder fra Interim Norge er at kunden kan si opp avtalen med en ukes varsel. På den måten reduseres kjøpers økonomiske risiko ved innleie av operativ lederkraft.

En positivt overkvalifisert ressurs

En positivt overkvalifisert ressurs i form av en gjennomføringsdyktig leder kan være den beste løsningen, og ofte et bedre alternativ enn å gjøre interne omfordelinger av eksisterende ledere. Også i situasjoner der det trengs ekspertise for å satse på et nytt prosjekt, eller for å snu en negativ utvikling er interimledelse et meget godt alternativ.

Offentlig sektor må ved engasjement av en interimleder ta hensyn til ulike rammebetingelser og ikke minst juridiske problemstillinger, som private aktører ikke behøver å ta hensyn til i samme grad. Verken Lov om Offentlige Anskaffelser med forskrift eller Statsansattloven er til hinder for at statlige og kommunale organisasjoner kan engasjere en interimleder.

Operativ lederkraft på plass innen 10 dager

En prosess med å rekrutter en ny leder kan fort ta opptil ett år. Med en interimleder inne som en midlertidig løsning, vinnes tid til å gjøre denne prosessen ordentlig, samtidig som organisasjonen har en profesjonell løsning i mellomtiden.

Gjennom en kvalitetssikret base av kandidater med bred erfaring både fra privat og offentlig sektor kan Interim Norge bidra til at ny leder er på plass i løpet av ti dager fra vi får en henvendelse. Erfarne ledere som kan bidra til økt verdiskaping også for offentlig sektor

Her kan du lese mer om interimledelse

Litt om forskjellen på interimledelse og management for hire

Man hører begreper som f.eks. management for hire, interimleder og midlertidig leder i ulike sammenhenger. Selv om disse tre begrepene handler om å leie inn kompetanse til å utføre et oppdrag er det noen viktige forskjeller du bør vite om.. Les mer om forskjellen på interimledelse og management for hire.

Partnerne i Interim Norge har jobbet med interimledelse i over 30 år til sammen. Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.