Interimledere i offentlig sektor – enkelt og effektivt

Anskaffelse av interimledere i offentlige sektor

Interim Norge vil i tiden fremover tydeliggjøre fordelene ved å benytte interimledere i offentlig sektor. Det har tradisjonelt vært vanligst å benytte denne formen for midlertid hjelp i det private næringsliv, men vi ser nå en økende tendens til at også offentlige institusjoner oppdager hvilke store fordeler interimledelse kan gi. Prosessen for anskaffelse av interim, operativ ledelse i det offentlige er både rask og enkel. Interim Norge har lang erfaring med prosedyrene for dette, og bistår både bestiller og innkjøper slik at dette ikke gir noe merarbeid i en allerede krevende arbeidshverdag.

interim management for hire interim norge

Når kan en interimleder i det offentlige gi raske resultater?

Omstillinger skjer raskere enn noen gang og kriser kan oppstå. I slike situasjoner er det viktig å ha en ledelse som vet hvilke tiltak som må gjøres og hvordan de skal gjennomføre i praksis. Vi har interimledere som er spesialisert på denne oppgaven og som etablerer gode strategier for å sikre en fremtidig forsvarlig drift.

Det kan være mange årsaker til sviktende resultater, men uavhengig av årsak må det gjøres tiltak for å sikre et godt resultat. I mange tilfeller kan det medføre upopulære beslutninger og utfordrene drift. I slike situasjoner er spesialiserte interimleder et alternativ som absolutt bør vurderes.

Endringer er ofte helt nødvendig. Spesielt i dagens situasjon hvor omstillinger har blitt en del av hverdagen. Å gjøre strageiske endringer krever både ekstern og intern fokus med gode prosesser. Våre interimledere har god erfaring med denne type utfordringer og setter seg fort inn i oppgavene.

Å satse på nye produkter, tjenester eller å gå inn i nye markeder krever en høy kompetanse for å lykkes. Det kan da være en god investering å benytte en interimleder som har god kunnskap og erfaring på dette feltet. Våre interimledere kan vise til gode resultater gjennom flere års erfaring i næringslivet.

Kravet til modernisering øker i takt med forventningene i markedet. For å møte disse utfordringene kreves gode styringsverktøy og prosjektledere med høy kompetanse. Prosjektledere er en viktig del av verdiskaping og berøre alle selskaper. Våre interimledere er erfarne prosjektledere som kan vise til gode resultater gjennom mange år.

Ekspertise krever lang erfaring og er ikke noe man kan lese seg til. Interimlederne i Interim Norge har ekspertise på en rekke felter. Vi finner den Interimlederen som har ekspertise på akkurat de oppgavene du trenger å løse. Våre interimledere kan vise til enestående resultater gjennom mange års erfaring.

Hvorfor Interim Norge?

Interim Norge har sin store styrke og skiller seg ut i fra Excecutive Search og Management Consulting-virksomheter. Vi har egenutviklede, sertifiserte prosesser, kvalifiserte interimledere og ikke minst forståelse, teft og ferdigheter til å hurtig nok klare å matche den riktige kandidaten til det riktige interimoppdraget.

Vi hjelper deg gjerne med søknadsprosessen

Trenger du mer informasjon eller bistand til hvordan du raskt og enkelt kan gå til anskaffelse av en interimleder i det offentlige? Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg.