Viktig kunnskap for en interimleder

management for hire interim norge

Åpenhetsloven – viktig kunnskap for en interimleder å kjenne til.

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022 beskriver viktige hensyn og føringer toppledere og styrer i virksomheter må kjenne til. Dette inkluderer selvfølgelig en interimleder i et management for hire oppdrag. Loven baserer seg på plikter til å utføre samt redegjøre for relevante risikobaserte aktsomhetsvurderinger for virksomheter i Norge, hvor berørte interessenter og rettighetshavere står sentralt. Siden lovens innhold og plikter vil kunne omfatte virksomheter en interimleder har oppdrag i og følgelig ansvar for, er det derfor viktig for våre interimledere å være kjent med loven. Loven har sin forankring i FNs menneskerettigheter og bærekraftmål samt OECD`s retningslinjer for flernasjonale selskaper. FNs veiledende prinsipper slår fast at næringslivet har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene. OECD`s retningslinjer peker på at næringslivet skal bidra til en bærekraftig utvikling og vise aktsomhet på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon og åpenhet.

Interim Norge takker advokatfirmaet Hjort for et svært interessant seminar de arrangerte 2.mars 2023 for å diskutere praktisk gjennomføring av åpenhetsloven. Seminaret inkluderte interessante diskusjoner om konkrete caser i paneldebatter. I tillegg delte to store norske virksomheter, Vinmonopolet AS og Norsk Hydro, sine erfaringer med hensyn til arbeid de allerede har gjort før loven trådte i kraft.

Åpenhetsloven er viktig for alle ledere og styrer å ha kunnskap om. Den vil også kunne være en premissgiver for å utarbeide en ESG strategi for virksomheten. Følgelig er dette også viktig for interimledere tilknyttet Interim Norge. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Artikkelen er skrevet av

Bente Jannie Male

Bente har bred erfaring fra internasjonale virksomheter innen Med.tech. og farmasøytisk industri. Har du spørsmål? Kontakt meg gjerne på telefon  (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.