Midlertidig personalsjef hos Norad

Norad Avdelingsdirektør

Interimledelse i offentlig sektor mer etterspurt – vi leverer

Interim Norge registrerer nå hyppigere pågang fra ulike deler av offentlig sektor hva gjelder midlertidig behov for kompetanse. Interimledelse er en svært effektiv måte å dekke akutte behov på, uten risiko eller noen form for binding, og gir våre kunder en frihet de har manglet når de tidligere har gjort tradisjonell rekruttering. Et nylig eksempel fra en av våre kunder underbygger dette på en god måte:

Norad benyttet midlertidig personalsjef fra Interim Norge

I forbindelse med en omstilling i Norad oppstod et behov for en midlertidig personalsjef. Tre leverandører ble kontaktet og valget falt på Interim Norges kandidat. Oppgavene hun ble forespeilet var omfattende.

Arbeidet innebar overordnet ansvar for Personalseksjonen i Norad, med lederansvar for 8 rådgivere og seniorrådgivere, ansvar for etterlevelse av lov- og avtaleverk på hele HR-/personalfeltet, samt gjennomføring av omstilling i offentlig/statlig sektor.

Arbeidsområdet fordelte seg på rekruttering, lønn og reise, leder- medarbeider- og organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, HMS-arbeid og AMU, oppfølging av sykefravær, lederstøtte, konflikthåndtering og varslingssaker. Det kreves god presisjon når man skal finne en kandidat med erfaring til å håndtere et såpass bredt spekter av oppgaver, og vi måtte gå noen runder internt før valget ble gjort og godkjent av kunden.

Liv Sigurdsson interimleder

Liv Sigurdsson
Avdelingsdirektør
Personal- og administrasjonsavdelingen
Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid

Svært fornøyde med prosessen

Vår interimleder Elisabeth Guddingsmo tiltro stillingen etter kun en uke og var operativ umiddelbart. Da vi hadde Elisabeth tilbake på kontoret etter endt oppdrag, uttalte hun at «dette hadde vært en svært spennende stilling i en flott organisasjon – en udelt positiv opplevelse». Norad var også svært fornøyde med både jobben som ble lagt ned og prosessen i sin helhet og har uttalt at denne formen for midlertidig kapasitetstyrking vil vurderes igjen ved behov som er akutte.

Interimledelse i offentlig sektor

Vi i Interim Norge vil i tiden fremover tydeliggjøre vårt produktspekter for det offentlige i tillegg til det private. Prosessen for anskaffelse av interim, operativ ledelse i det det offentlige kan være både enkel og effektiv. Vi har god erfaring med prosedyrene for dette og bistår både bestiller og innkjøper slik at dette ikke gir noe merarbeid i en allerede krevende arbeidshverdag.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.