Utfordringer med aktiviteter i Øst- og Sentral-Europa?

avtale interim ledelse

Utfordringer med aktiviteter i Øst- og Sentral-Europa?

Mange norske virksomheter har gjennom de siste 25 år flyttet deler av sine aktiviteter til Sentral- og Øst-Europa. Flere av disse gjennomfører fortløpende strategisk viktige prosjekter i disse regionene. Prosjekter som er satt i gang før Covid19-krisen, og som i stor grad ledes fra hovedkontoret i Norge.

Utfordringen

Men nå har PMO, prosjekteiere og ansvarlige prosjektledere med base i Norge ikke anledning til å involvere seg som planlagt eller være on-site på grunn av restriksjonene. Det kan i mange tilfeller ha svært negativ innvirkning på prosjektets utvikling og ferdigstillelse. I ytterste konsekvens må prosjektet stoppes.

Løsningen

Interim Norge kan, med hjelp av sine nordiske og internasjonale samarbeidspartnere, hjelpe. I samarbeid med allierte interimselskaper fra en rekke andre land i den aktuelle regionen, kan vi raskt finne en velkvalifisert og erfaren, lokal interimleder, prosjektleder eller spesialist som bidrar til å sikre prosjektets drift og progresjon.

Vi og våre internasjonale partnere kan hjelpe til med å finne så vel prosjektressurser som linjeledere eller spesialister dersom det skulle oppstå hull i organisasjonen eller mange på kapasitet i en begrenset periode. Det gjelder ikke minst ledere med erfaring fra kriseledelse, og som vet hvordan man styrer en virksomhet gjennom en vanskelig periode – med færrest mulige konsekvenser.

Stor erfaring

Som eksempel har det gjennom de senere år blitt løst oppgaver i Sentral og Øst-Europa, blant annet:

  • Fabrikkledere for et antall store produksjonsanlegg

  • Daglig ledere for lokale datterselskaper

  • PMOer og prosjektledere

  • Produktspesialister, effektivisering/Lean

  • CFOer for handels- og produksjonsselskaper

Våre utenlandske samarbeidspartnere arbeider, som Interim Norge, i denne spesielle situasjonen videre og løser fortsatt oppgaver for kunder som har akutt behov for interimledere. Alle våre systemer fungerer som normalt på tross av at all kontakt foregår via videokonferanse. Vi har alle lang erfaring med å raskt og effektivt løse oppgaver på tvers av grenser. I tillegg har Interim Norge har i sitt nettverk også tilgang på norske interimledere som er bosatt i utlandet, og som på kort varsel kan tiltre en ledelses- eller prosjektrolle, dersom en norsk kandidat er å foretrekke.

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.