interimleder oppdrag lengde

Et gjennomsnitt standard er 6-9 måneder, men et oppdrag kan bli direkte knyttet til et større initiativ hos våre kunder. Dette betyr at oppdraget kan strekker seg litt lengre enn vi oppfatter standard å være. Ofte strekker oppdraget seg over 9-12 måneder, i noen tilfeller en del lenger.