Tjenester2024-03-26T13:06:06+01:00

Flere og flere velger midlertidige ledere

Vår forretningsmodell er enkel og effektiv

I nær dialog med våre kunder leverer vi kvalitetssikrede, erfarne og operative interimledere, både på topp- og mellomledernivå. Vi setter alltid av god tid til grundige analyser av kundes behov for å gjøre prosessen med å skaffe optimal ledelse så rask og effektiv som mulig.

Når bør du investere i en interimleder?

Er det kanskje et planlagt fravær som permisjon, videreutdanning eller midlertidig stasjonering i utlandet? Eller har det oppstått en situasjon i din bedrift hvor det er akutt mangel på én eller flere ledere? Utfordringen kan oppstå både ved sykdom, dødsfall, langvarige rekrutteringsprosesser eller dersom en kandidat plutselig trekker seg rett før ansettelse.

Litt om forskjellen på interimledelse og management for hire

Man hører begreper som f.eks. management for hire, interimleder og midlertidig leder i ulike sammenhenger. Selv om disse tre begrepene handler om å leie inn kompetanse til å utføre et oppdrag er det noen viktige forskjeller du bør vite om.. Les mer om forskjellen på interimledelse og management for hire.

Kontakt oss i dag så vi kan finne din interimleder

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.