...
Interimledelse2023-08-08T21:29:36+02:00

Management for hire og interimledelse

Ordet «interim» betyr midlertidig

Hva er interimledelse?

Interimledelse handler både om å finne riktig, midlertidig leder for bedrifter med akutt behov, men også om å supplere eksisterende organisasjon med ytterligere lederkompetanse når endringer krever det. I praksis betyr dette å leie inn en erfaren og overkvalifisert leder med dokumenterte resultater. Det kan være flere tilfeller der dette er aktuelt, som f.eks. digitaliseringsbehov, omstrukturering, nedbemanning m.m.

Les mer om forskjellen på interimledelse og management for hire her.

Morten i Interim Norge

Interimledelse gir raskt resultater

Våre interimledere har lang erfaring og kan vise til dokumenterte resultater. De har en god evne til å sette seg raskt inn i oppgavene som skal løses og være i en operativ rolle i løpet av kort tid. Dette gir deg som oppdragsgiver en trygghet for investeringen som gjøres, samt at du slipper en lang og kostbar rekrutteringsprosess med fare for at behovet for spesialkompetansen ikke lenger er der når omstillingen er gjennomført. En interimleders kontrakt kan avsluttes på kort varsel eller etter avtalt periode, mens avvikling av en fast ansettelse som ikke lenger er nødvendig ofte er en tung og vanskelig prosess.

  • Planlagt fravær

  • Sykdom eller dødsfall

  • Lengre rekrutteringsprosesser

  • Kriseledelse og snuoperasjoner

  • Strategisk endring eller nysatsing

  • Mangel på ekspertise

Vi finner riktig interimleder

Selve prosessene rundt oppdraget er avgjørende for et godt resultat. Det er her Interim Norge har sin store styrke og skiller seg ut ifra Excecutive Search og Management Consulting-virksomheter. Vi har egenutviklede, sertifiserte prosesser med kvalifiserte interimledere. I tillegg har vi, etter over 20 år i bransjen, forståelse, teft og ferdigheter til å hurtig matche den riktige kandidaten til det riktige interimoppdraget.

Populære nyheter

management for hire

Velg stilling og få svar umiddelbart

Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Etisk Handel Norge logo Frisk Asker logo Interim samarbeidspartner Miljøfyrtårn Interim Norge Person sertifisering Interimledelse Cute Interimledelse webcruiter Interim Norge