Ofte stilte spørsmål2024-03-26T13:10:03+01:00

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ta gjerne kontakt på telefon eller online

Hva er Interimledelse?2022-06-06T13:16:43+02:00

Interimledelse

Interimledelse handler om å finne riktig midlertidig leder for bedrifter med akutt/omgående behov. I praksis betyr dette å leie inn en erfaren og overkvalifisert leder med dokumenterte resultater. Det kan være flere tilfeller der dette er aktuelt. Selve prosessene rundt «kandidat-oppdrag matching» er uhyrlig viktig. En seriøs aktør som Interim Norge har sertifiserte prosesser og ikke minst forståelse, teft og ferdigheter til å hurtig nok klare å matche den riktige kandidaten til det riktige interimoppdraget. Les mer om interimledelse.

Våre ledere trenger lite opplæring, da de har løst lignende oppgaver før. Den riktige lederen kan være operativ i din virksomhet innen 7 til 10 dager.

Når kan en interimleder gi raske resultater?2022-06-06T13:16:16+02:00

Interimledere har lang erfaring og kan vise til dokumenterte resultater. De har en god evne til å sette seg fort inn i de oppgavene som skal løses. Det kan være alt fra å fylle et kritisk gap, omstilling i en bedrift, ledelse i forbindelse med digital transformasjon, ekspansjon, utenlandsk etablering, salg av selskaper eller lignende. Det kan også være aktuelt når rekrutteringen tar for lang tid og/eller klassisk rådgivning for ledelse gir ikke den praktiske implementeringskraften du trenger.

Hva skiller en interimleder fra management for hire (management konsulent)?2022-06-06T13:15:52+02:00

Det grunnleggende behovet du ønsker å bli løst er å få hjelp fra en energisk leder som operativt får ting til å skje. Interimledere er operative, mens management konsulenter er ikke like hands-on. En vesentlig forskjell er at interimledere tar på seg et oppdrag med helhetlig lojalitet mot deg som oppdragsgiver og dine mål. De rapporter til deg som om de var ansatt. De har ingen agenda om å selge inn flere midlertidige ledere. En management konsulent er lojal mot deg som kunde, men også til konsulentselskapet og dets forretningsmål.

Når en interimleder er på oppdrag fungerer den personen som en del av organisasjonen, ofte med både budsjett- og/eller personellansvar. En management konsulent fungerer sammen med organisasjonen, ofte i program/ prosjektform.

Interimledere hovedsakelig har lang operativ erfaring, ledelse og bransje/funksjonell erfaring. I noen tilfeller med noen år med rådgivning på bunnen som management konsulent. De fleste interimledere er over 40+ år, mens management konsulenter er ofte mellom 35 – 40år.

Hva koster en interimleder?2022-06-06T13:15:06+02:00

Kostnaden for en interimleder via Interim Norge avhenger helt og holdent av oppgavens rolle, situasjon, oppdrags lengde og omfang. Som en indikasjon er det betydelig billigere enn å ansette en management konsulent. Sammen med deg vil vi gjennomgå utfordringen din og beregne et omtrentlig utvalg av avgifter for å kunne tiltrekke seg og engasjere den rette personen i riktig kaliber.

Når du foretar en midlertidig ansettelse gjennom Interim Norge betaler du en forhåndsavtalt pris. Du betaler kun for utført arbeid, enten pr. time eller pr. dag. Interimlederen kan ikke avslutte kontrakten og du som kunde har bare én ukes oppsigelsesfrist. Dette gjør det enkelt og forutsigbart å budsjettere utgiften, samt at avtalen kan sies opp når selskapet er på rett kjøl igjen.

Som kunde hos Interim Norge har du ingen ekstra kostnader eller forpliktelser ved sykefravær, arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, etterlønn, bonus eller forsikring.

Hvor lenger holder et interim oppdrag på?2022-06-06T13:14:31+02:00

Et gjennomsnitt standard er 6-9 måneder, men et oppdrag kan bli direkte knyttet til et større initiativ hos våre kunder. Dette betyr at oppdraget kan strekker seg litt lengre enn vi oppfatter standard å være. Ofte strekker oppdraget seg over 9-12 måneder, i noen tilfeller en del lenger.

Hvordan håndterer vi konfidensialitet?2022-06-06T13:13:59+02:00

For å opprettholde konfidensialiteten skriver vi en NDA (Non-Disclosure Agreement, også kalles for Taushetserklæring) med alle vi snakket med, både kunder og interimledere. Det er ingen unntak.

Vi annonserer ikke oppdragene, men kontakter direkte de interimledere som er høyst aktuelle for oppdraget. I noen få tilfeller sender vi en forespørsel til kandidatbasen med en anonym oppdragsbeskrivelse.

Hva slags oppdrag er primært relatert interimledelse?2022-06-06T13:13:26+02:00

Interim Norge har både privat og offentlig sektor kunder nasjonalt og internasjonalt. Vårt hovedfokus er å løse utfordringer knyttet til roller i virksomhets lederstillinger, eller store initiativer/prosjekter eid av ledelsen.

Gjennom årene har vi også utviklet nettverk innen visse fagdisipliner, samt med personer med en «ex-toppleder eller konsulent» profil som har lang erfaring med å kjøre større komplekse programmer / prosjekter. Et eksempel er erfarne «snuoperatører» og spesialistledere innen bl.a. finans, økonomi, HR, salg/marked, teknikk, produksjon, IT, logistikk og SCM. De har håndtert kriser i flere andre virksomheter tidligere og kan på kort tid identifisere hvilke tiltak som må til for å få selskapet på riktig spor igjen, så raskt som mulig.

Kan en interimleder bli fast ansatt?2022-06-06T13:12:45+02:00

Diskusjonen rundt muligheten for fast ansettelse er en del av en grundig forberedelsesprosess i forbindelse med oppdragsbeskrivelsen. I avtaleverket vårt er det regulerte overføringsavgifter for direkte ansettelse av en interimleder da situasjonen tilsier det.

Hva gjør jeg for å bli en interimleder?2022-06-06T13:11:57+02:00

Vi ønsker å bli kjent med flere dyktige interimledere med senior ledererfaring fra topp- eller mellomnivå. Du må ha et brennende ønske om å kunne gjøre en forskjell, ha gode menneskekunnskaper, være trygg i din rolle og ha dokumenterte resultater å vise til. Kjenner du deg igjen i dette? Da er du hjertelig velkommen til å registrere deg hos oss for å delta i vårt unike samfunn av interimledere.

Hvorfor skal jeg velge Interim Norge som interimledelse aktør?2023-02-10T19:21:48+01:00

Morten Nordli er stifter av selskapet og leder Interim Norge. Når det gjelder erfaring og kunnskap om prosessen med å sette inn interimledere til krevende operative oppdrag, er det svært få personer i Norge som kan vise til tilsvarende kompetanse på området. Han har også betydelig operativ ledererfaring fra ulike virksomheter.

Bente Jannie Male kom inn som Business Partner i Interim Norge AS i 2023. Hun har bred erfaring fra internasjonale virksomheter i Med.Tech og farmasi bransjen og har operativ ledererfaring. De seneste årene har hun fokusert på styrenes rolle i offentlige og private virksomheter, og hun har forsket på dette området i UK.

Miljøfyrtårn logo
etisk handel logo
Hvordan enklest komme i kontakt med oss?2022-06-06T13:01:59+02:00

Interim Norge AS
Adresse: Torvveien 4, 1383 Asker
Telefon:  48401111
E-post: post@interimnorge.no

Enkelste måten å kontake oss på er på telefon eller e-post.

Send gjerne inn skjema. Vi svarer om kort tid.

logo interim
Våre åpningstider2022-06-06T13:52:23+02:00

Åpent alle dager

Trenger du raskt bistand. Kontakt oss på telefon: (+47) 484 01 111

management for hire board