2023 – Fortsatt tillit og nye muligheter

god jul hilsen fra interim norge

Julen minner oss om at et nytt år snart er passert og får oss til å reflektere over tiden som er gått det siste året. Det er gledelig å registrere at Interim Norge AS også i 2023 har erfart fornyet tillit både hos private og offentlige virksomheter i året som er gått.

Året vi legger bak oss er i tillegg til inflasjon og renteøkninger, fremdeles preget av geopolitiske endringer og utfordringer, hvor den dramatiske krigen i Midtøsten i tillegg til krigen i Ukraina har preget nyhetsbildet. På ny har vi erfart hvor sårbare forsyningslinjene er når forsyningsskip blir trukket inn i krigen og angrepet til inntekt for en part i krigen på sin vei gjennom Suezkanalen.

Trender – behov for handlingsrom og fleksibilitet i virksomhetsledelsen

Trenden som preget årene rundt Finanskrisen fra noen år tilbake synes å gjenta seg nå i usikre tider når virksomheter ser etter nye muligheter og markeder. Vi ser nå etterspørsel etter fleksible management for hire løsninger som kan gi virksomhetene større handlingsrom, kontinuitet og redusert risiko. Dette når det gjelder restrukturering, samt i innledende faser av et utviklingsprosjekt eller virksomhetsendring hvor motivasjonen er risiko-reduksjon fremfor økonomiske forpliktende faste ansettelser. Å leie inn en erfaren interimleder gir en optimal løsning i slike tilfeller.

God Jul & Godt Nytt År

I en verden i endring, utgjør julen fremdeles et fast holdepunkt i vår del av verden. Interim Norge AS benytter anledningen til å takke våre kunder, interimledere og forbindelser for samarbeidet gjennom året og ønsker dere alle en riktig God jul og et Godt nytt år. Vi håper at vi har bidratt med et solid grunnlag for videre samarbeid når behovet og nye utfordringer melder sin ankomst i din virksomhet. Beste hilsener fra oss i Interim Norge AS