Interimledelse artikler

Interimledelse i offentlig sektor

2021-05-11T14:46:22+02:00

Er interimledelse aktuelt også for offentlig sektor? Interimledelse er høyst aktuelt også for offentlig sektor. Det er ingen lovmessige hindre for at statlige og kommunale organisasjoner kan leie inn midlertidig operativ lederkraft med god gjennomføringsevne.

Management for Hire

2021-05-06T00:24:09+02:00

Når jeg nå sitter her på mitt hjemmekontor, et gjestesoverom, har jeg tid til å reflektere over de siste ukenes sjokkartede situasjon og forandringene denne epidemien påfører en hel verden.

Gratis rådgivning

2021-05-06T00:29:04+02:00Tags: |

I denne helt spesielle tiden er vårt bidrag til den felles dugnaden å tilby gratis rådgivning til alle bedrifter som ser at de trenger, eller kommer til å trenge, spesialkompetanse for å sikre videre god drift.

Go to Top