leder management for hire

Benytt leverandører med fokus på interimledelse

Å levere en interimleder skiller seg ut bl.a. med hensyn til intensiteten og dermed farten på prosessene som settes i sving. Prosessen hos executive search leverandører tar vanligvis opp til ½ år eller mer til «riktig» kandidat er ansatt.

Trenger du en midlertidig leder anbefales det å søke blant leverandører som kun har fokuset på interimledelse. Dette grunnet at prosessen med å finne den «riktige» interimlederen krever fullt fokus alene. Virksomheter som promoterer både executive search/headhunting og interimledelse, vil imidlertid måtte spre sin oppmerksomhet på mange svært forskjellige prosesser, og vil følgelig ha redusert fokus på interimledelse.

Vår erfaring tilsier at dette neppe er optimalt for deg som ønsker en rask kvalitetssikret løsning på en operativ interimlederutfordring. Interim Norge AS` erfaringer tilsier at selv om vi kan levere en operativ interimleder på 48- timer, vil kunden likevel sjelden være klar for en så intens interaktiv prosess som dette innebærer. Ønske om 48 timers levering skyldes oftest at kunden kommer for sent til oss. Vår erfaring tilsier; ikke nøl med å ta kontakt og kom i dialog med interimleder-leverandøren så fort behovet melder seg. Det muliggjør en god interaktiv og kvalitetssikret prosess hvor en interimleder vil kunne være på plass innen 7-10 dager. Har du ikke erfaring med bruk av interimledere (management for hire), er du velkommen med å ta kontakt for mere informasjon.