Hva tilfører en interimleder?

Dame interimleder

Hva kan en interimleder tilføre din virksomhet?

7 punkt som bør overbevise om viktigheten av midlertidig leder.

I forretningsverdenen, som ved så mange andre arenaer i livet, handler beslutninger ofte i bunn og grunn om «what’s in it for me?». Avgjørelser blir tatt med bakgrunn i hvilken gevinst selskapet sitter igjen med etter «investeringen», enten det er valg av nye kontorstoler (gevinst: ansatte med mindre ryggplager, som igjen gir mindre sykedager), flytting til nytt lokale (gevinst: plass til flere ansatte, som igjen gir flere oppdrag og større omsetning) eller valg av en leder som må på plass for en periode.

Verdien av en interimleder

Det kan være vanskelig å se for seg hvilken verdi en interimleder kan tilføre en virksomhet, så her er en oversikt over hva du som kunde av Interim Norge kan forvente deg å få tilbake:

Return of investment (ROI)

Interimledere fra Interim Norge bruker sine ferdigheter og sin ekspertise til å hjelpe din virksomhet å oppnå et resultat, en løsning, en tjeneste, eller for å redusere risiko som gir en fornuftig kost-nytte-effekt for oppdragsgiver. Interimledere blir betalt basert på en gjensidig forståelse av konkrete mål og tiltak som skal oppnås og iverksettes, og ikke kun på grunnlag av å være til stede.

Hurtighet

Når tiden er knapp, gjelder det å handle raskt. Interim Norge finner den riktige interimlederen for din virksomhet i løpet av 7-10 dager. På grunn av sin lange erfaring og tunge ekspertise, vil en interimleder raskt skaffe seg oversikt over situasjonen, identifisere nødvendige tiltak og levere resultater etter kort tid.

Ekspertise

Interimledere vil som regel operere på toppnivå i organisasjonen, og er ofte overkvalifisert for rollen de påtar seg. De fyller kompetansehull og løser konkrete problem. Ekspertisen og erfaringen en interimleder innehar, gjør dem i stand til å være svært produktive og skape et moment fra starten av. På denne måten maksimeres sannsynligheten for suksess.

Nøytralitet

En interimleder har ingen bindinger til organisasjonskultur eller intern politikk. Dette gjør at vedkommende kan se med nye øyne på organisasjonen og konsentrere seg om hva som er best for virksomheten. Siden de er innleid, og ikke fast ansatt, kan interimledere være ærlige i sine tilbakemeldinger, uten å frykte tap av posisjon. De har heller ikke noe behov for å gjøre karriere i organisasjonen, noe som ofte i stor grad kan styre hvordan ledere opptrer på arbeidsplassen.

Ansvarlighet

I motsetning til konsulenter, som bare har en rådgivende rolle, tar interimledere det fulle ansvar for å lede en virksomhet eller et prosjekt. De forventer å bli holdt ansvarlige for resultatene de leverer. Ved å være medvirkende til at oppdraget lykkes, gir de oppdragsgiveren en trygghet om at oppdraget forvaltes på en profesjonell måte.

Resultatorientert

Siden interimledere som oftest opererer på toppnivå, vil de ha troverdigheten og autoriteten som trengs for å utøve betydningsfulle endringer i en virksomhet. I motsetning til en «vikar», er de ikke bare der for å «holde fortet». Interimledere skal tilføre verdi til organisasjonen som resultat av sin ekspertise og arbeidsform, selv når arbeidet og beslutningene som må tas er vanskelige.

Forpliktelse

Interimledere holder en høy profesjonell standard fordi deres fremtidige karriere avhenger av gode referanser og dokumenterte resultater. Derfor har de en sterk ansvars- og eierskapsfølelse til oppdragene de tar på seg, og jobber hardt for å lykkes.

Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål til interimledelse eller interimleder?

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.