mangel pa ledere management for hire

Interim Norge opplever nå raskt økende etterspørsel

Interim Norge opplever nå raskt økende etterspørsel på positivt overkvalifiserte interimledere. Dette er helt i tråd med våre forventninger og i samsvar med signaler vi får fra det internasjonale nettverket WIL Group.

Over hele Europa ser vi at virksomheter benytter interimledere, eller som noen litt upresist kaller management for hire, hyppig som en del av sin strategi. Tidligere var denne formen for kompetanseheving mer ad-hoc preget og gjerne benyttet i prosesser der en bedrift var i en akuttpreget situasjon.

Hvor er behovet størst?

Omstillingsprosesser, vekstprogrammer og digitaliseringsprosjekter er de områdene vi plasserer brorparten av våre interimledere nå. Det er ingen hemmelighet at en verden i rask endring gjør at behovet for spisskompetanse innenfor nevnte disipliner er i eksplosiv vekst.

Lange rekrutteringsprosesser

Det kan ofte ta lang tid å identifisere rett kandidat for så å forsøke å rekruttere vedkommende. I mellomtiden kan denne dødtiden påføre et selskap tap eller gi konkurrenter ytterligere forsprang. At kompetanse på ledernivå også er mangelvare, erfarer de fleste. Norge er i en situasjon der de beste hodene kan velge jobber på øverste hylle og det er mange bedrifter om beinet når disse stiller seg til disposisjon. En interimleder kan være på plass i løpet av få dager og vil dermed kunne begrense den utfordrende situasjonen et selskap befinner seg i umiddelbart. I tillegg kan de beholdes lenger dersom behovet strekker ut i tid.

Mange kandidater i vår base

I Interim Norges base har vi et stort antall positivt overkvalifiserte ledere som står klare til å hjelpe deg og din virksomhet på kort varsel. Vi er imidlertid hele tiden på utkikk etter flere kandidater og oppfordrer alle som ønsker en mer variert og spennende arbeidssituasjon om å legge inn CV hos oss.

Last opp din CV her.

Velkommen til oss!