Bærekraftig ledelse

Bærekraftig ledelse menn

Interim Norge satser på bærekraftig ledelse

Interim Norge har blitt medlem av Etisk handel Norge.

Dette betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

– Vi vet at bærekraft i ledelse er avgjørende for å lykkes, både for private og offentlige virksomheter, derfor er det viktig for oss å sette fokus på dette, sier seniorrådgiver Hartvig Munthe-Kaas.

Forplikter til målrettet etikkarbeid

Etisk handel Norge er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av private bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner.

Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Flere virksomheter stiller miljøkrav

I tillegg til å sikre at egen drift gjøres med tjenester og leverandører som opptrer i henhold til etiske retningslinjer, ønsker Interim Norge å tilføre kompetanse og kunnskap om miljøhensyn og bærekraft til sine interimledere.

Stadig flere kunder kommer fra offentlig sektor, det nye satsingsområdet til Interim Norge. Dette er også med på å underbygge viktigheten av dette arbeidet.

– Ved offentlige anbud stilles det krav til leverandørene om blant annet etisk handel. På denne måten er medlemskapet i Etisk handel Norge også med på å hjelpe oss til å nå ut med våre tjenester til flere, sier Munthe-Kaas.

Ønsker du mer informasjon om interimledelse, anbefaler vi vår artikkel, interimledelse.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.