baerekraftig ledelse Interim Norge

Interim Norge satser på bærekraftig ledelse

Interim Norge har blitt medlem av Etisk handel Norge.

Dette betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

– Vi vet at bærekraft i ledelse er avgjørende for å lykkes, både for private og offentlige virksomheter, derfor er det viktig for oss å sette fokus på dette, sier seniorrådgiver Hartvig Munthe-Kaas.

Forplikter til målrettet etikkarbeid

Etisk handel Norge er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av private bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner.

Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Flere virksomheter stiller miljøkrav

I tillegg til å sikre at egen drift gjøres med tjenester og leverandører som opptrer i henhold til etiske retningslinjer, ønsker Interim Norge å tilføre kompetanse og kunnskap om miljøhensyn og bærekraft til sine interimledere.

Stadig flere kunder kommer fra offentlig sektor, det nye satsingsområdet til Interim Norge. Dette er også med på å underbygge viktigheten av dette arbeidet.

– Ved offentlige anbud stilles det krav til leverandørene om blant annet etisk handel. På denne måten er medlemskapet i Etisk handel Norge også med på å hjelpe oss til å nå ut med våre tjenester til flere, sier Munthe-Kaas.

Ønsker du mer informasjon om interimledelse, anbefaler vi vår artikkel, interimledelse.