Finne riktig interimleder

Interimleder Interim Norge i møte

Slik finner vi riktig Interimleder

Vi gjennomfører omfattende prosesser for å levere riktig interimleder.

Det å finne den rette midlertidige lederen for et oppdrag er det vi “lever og ånder for”, og måten vi gjør det på er gjennom en god behovsanalyse, i tett samarbeid med oppdragsgiver.

Vi starter alltid med et møte med oppdragsgiver, der vi går gjennom behov, organisasjonen i helhet og den aktuelle stilling spesifikt. Dette gjør vi for å identifisere hva som er kritiske suksessfaktorer for å finne riktig person med relevant kompetanse.

Fra behovsanalyse til riktig interimleder

Behovsanalysen ender ut i et dokument som benyttes videre i prosessen. Deretter starter søket etter relevante kandidater med riktig kompetanse og personlighetsprofil.

Interim Norge er sertifisert på en rekke analyse- og testverktøy for rekruttering. Blant annet har partner Per Arne Evensen jobbet 18 år med kompetansebasert rekruttering og er sertifisert rekrutterer via DNV-GL. I tillegg er han sertifisert i en rekke testverktøy fra Cut-e og SHL.

I vår database med interimledere, og i våre ansattes personlige nettverk, screener og velger vi ut kandidater vi mener er kvalifisert for oppdraget. Disse legges til på en “long list”, som vi gjennomgår med oppdragsgiver.

Målet med dette er å ende opp med en “short-list”, der kunden til slutt velger ut en eller to aktuelle kandidater, som vi igjen tester og kjører referanse- og bakgrunnssjekk på.

Kontraktsinngåelse av interimoppdraget

Når kandidat er valgt, gjenstår kun kontraktssignering og avtale om oppstartstidspunkt. Interimoppdrag er ikke som ordinær rekruttering, og kandidaten får ikke flere uker på å kjøre seg varm, snarere tre-fire dager.

Det betyr at vi som oftest leter etter kandidater som er det vi kaller “positivt overkvalifiserte”. Det vil si at de har så mye erfaring at de raskt vil kunne sette seg inn i de utfordringene de skal lede og løse.

Selv om det er en omfattende rekrutteringsprosess, er vår erfaring at vi likevel klarer å gjennomføre denne prosessen på sju til ti dager. Dette forutsatt at oppdragsgiver setter av tilstrekkelig tid og ressurser, og at de involverte har nødvendig beslutningsmyndighet. Vil du vite mer om hva og hvordan interimledelse fungerer, finner du det her,  interimledelse.

Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål til interimleder?

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.