Forberede krisesituasjon

krisesitasjon i bedrifter Interim Norge

Hvordan forberede virksomheten på en krisesituasjon?

Virksomheter er ofte dårlig forberedt når krisesituasjoner oppstår.

Fra tid til annen må virksomheter innen privat og offentlig sektor gjennomføre plutselige omstillinger og endringer i ledelse og forretningsstrategi. Årsakene kan være mange og ofte uforutsette. Det kan være akutte krisesituasjoner som sykdom, ulykker og dødsfall, eller at selskapets økonomiske tilstand rett og slett krever en snuoperasjon for å komme på fote igjen.

Spar tid og kostnader med en beredskapsplan

Selv om slike situasjoner ofte oppstår plutselig, er det langt på vei mulig å være forberedt ved å utarbeide en strategisk plan som kan følges når situasjonen krever det. Ved å ha en god back up-plan vil du også sørge for å opprettholde stabilitet, kontinuitet, mer forutsigbare utgifter og videreførsel av klare, definerte mål og forretningsstrategier.

Hva bør en beredskapsplan inneholde?

En beredskapsplan, eller en back up-plan, må inneholde noen essensielle elementer for å sikre kontinuitet og stabilitet når nøkkelpersoner blir borte. Her har vi listet opp tre viktige momenter en virksomhet bør tenke over:

Definér nøkkelstillinger og hvilke kritiske roller, ansvar og oppgaver de har.

Dokumentér trinnvis alle gjøremål, prosedyrer og protokoller for virksomhetens viktigste funksjoner, rutiner og forretningsområder. Dokumentasjonen må være enkel å finne og få adgang til for utpekte personer.

Etabler back up for viktige forretningsmessige datafiler. Lag bestemmelser for hvem som kan få tilgang til den lagrede informasjonen, og hvor den finnes. I tillegg er det viktig å ha god oversikt over virksomhetens kommunikasjon og kontaktpunkter internt og eksternt. Gjøres dette på riktig måte i forkant, vil det være et godt verktøy og nødvendig veiledning å ta i bruk når krisen, eller det uventede oppstår.

Interim Norge hjelper deg

Det er ikke alltid gitt at den riktige kompetansen finnes internt i virksomheten dersom en krise skulle oppstå. Noen ganger vil den beste løsningen være å ansette kvalifiserte, midlertidige ledere til å ta seg av situasjonen. Interim Norge har en database med over 500 topp kvalifiserte interimledere med bred erfaring fra ulike situasjoner, både innen offentlig og privat sektor. Her finner du mer informasjon om  interimledelse.

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.