Interimledelse gir fleksibilitet

interimleder artikkel møte

Interimledelse gir god fleksibilitet

Norske organisasjoner har begynt å forstå verdien av interimledelse.

– Mange virksomheter er preget av endring, ikke minst på grunn av det digitale skiftet. Dette, i tillegg til det faktum at interimledere er en ekstra ressurs, tror jeg er forklaringen på den økningen vi ser i etterspørselen etter våre tjenester også i Norge nå, sier Morten Nordli.

Sammen med Per Arne Evensen startet Nordli med formidling av interimledere via selskapet Interim Norge AS i 2016, etter mange års erfaring med interimledelse. Vil du vite mer om hvordan interimledelse fungerer anbefaler vi denne artikkelen – interimledelse.

Gir handlekraftige ledere

Interimledelse har blitt en stor internasjonal ledertrend. Digital transformasjon, restrukturering og nye rammebetingelser preger forretningsverdenen. Disse stadige endringene forutsetter en ledelse som er forberedt og ser hva som må gjøres.

Det handler om å finne den riktige midlertidige lederen til å ta seg av disse utfordringene virksomheten står overfor. Behovet kan oppstå dersom en leder brått fratrer eller blir fraværende for en periode, men også når det kreves ekspertise for å satse på et nytt prosjekt eller snu en negativ utvikling.

Interimledere er ikke «bare» konsulenter som skal komme med råd, de er handlekraftige ledere som får jobben gjort. De er positivt overkvalifiserte til jobben, har dokumenterte resultater og erfaring fra tilsvarende oppgaver, sier Per Arne Evensen i Interim Norge.

Interim Norge disponerer en CV-database med over 500 erfarne, løsningsorienterte og kvalitetssikrede ledere fra ulike bransjer og sektorer.

Det har lenge vært en oppfatning om at interimledelse har vært forbeholdt privat sektor. Nå ser Interim Norge også en større interesse fra offentlig sektor, siden verken Lov om offentlige anskaffelser eller Statsansattloven er til hinder for å engasjere en interimleder.

Les mer om interimledelse.

Er din virksomhet preget av endringer som krever en kompetent leder?

Artikkelen er skrevet av

Interim Norge logo favicon Apple retina

Interim Norge AS har lang erfaring med management for hire og interimledelse i Norge. Vi leverer en ny toppleder innen 10 dager. Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på telefon: (+47) 951 16 398 eller fyll ut skjema for en uforpliktende samtale.

Søk på Interim Norge

Trenger du en midlertidig leder?

Vi leverer en toppleder innen 10 dager.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.